Česky | deutsch | english | françias | espanol | polski
Pavel LEIER
 
Geätztschwert

Geätztschwert

Preis: ,- EUR

grosse Bildchen

N.: jlep001
Geätztschwert

Geätztschwert
Gesamtlänge: 100 cm
Länge der Klinge: 80 cm
Breite der Parierstange: 22 cm
Gewicht: 1,75 kg

Preis: ,- EUR

grosse Bildchen

N.: jlep002
Geätztschwert

Geätztschwert

Preis: ,- EUR

grosse Bildchen

N.: jlep003
Anthropomorphic

Anthropomorphic
Gesamtlänge: 82 cm
Länge der Klinge: 67 cm
Breite der Parierstange: 9,5 cm
Gewicht: 1,6 kg

Preis: 150,- EUR

grosse Bildchen

N.: jant001
Anthropomorphic

Anthropomorphic
Gesamtlänge: 82 cm
Länge der Klinge: 67 cm
Breite der Parierstange: 9,5 cm
Gewicht: 1,6 kg

Preis: 150,- EUR

grosse Bildchen

N.: jant002
Blankschwert

Blankschwert

Preis: ,- EUR

grosse Bildchen

N.: jles001
Blankschwert

Blankschwert

Preis: ,- EUR

grosse Bildchen

N.: jles002
Blankschwert

Blankschwert

Preis: ,- EUR

grosse Bildchen

N.: jles003
Renaissanceschwert

Renaissanceschwert
Gesamtlänge: 97 cm
Länge der Klinge: 80 cm
Breite der Parierstange: 19x9 cm
Gewicht: 1,55 kg

Preis: 150,- EUR

grosse Bildchen

N.: jren001
Optimized for MSIE 6 and Opera 7.x, resolution 1024x768
© webmaster 2004